ความต่างของการตลาดออนไลน์กับ inbound marketing

ตลาดออนไลน์

ตลาดออนไลน์

interactive content กระตุ้นให้ลูกค้าดำเนินการ ท่ามกลางข้อได้เปรียบหลัก ระดับการแข่งขันที่ดีขึ้น ในสัญญาณรบกวนข้อมูล เนื้อหาดังกล่าวดึงดูดความสนใจ

การวิเคราะห์ทางอารมณ์ ทิศทางหนึ่งของการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์คือการรับรู้และตีความอารมณ์ของมนุษย์และปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับพวกเขา ตัวอย่างเช่น โดยการติดตั้งป้ายโฆษณาแบบโต้ตอบด้วยกล้อง คุณสามารถวิเคราะห์ว่าผู้ชมกลุ่มใด (เพศ อายุ อารมณ์) ได้รับผลกระทบจากโฆษณานั้นๆ อย่างไรและกลุ่มใด

การตลาดออนไลน์เป็นช่องทางการสื่อสารที่เป็นสากลกับลูกค้าและส่งเสริมธุรกิจ ด้วยเหตุนี้ คุณจึงสามารถเข้าถึงและบอกผู้ใช้หลายล้านคนเกี่ยวกับแบรนด์ได้

การตลาดออนไลน์และ inbound marketing นั้นหลายคนอาจเกิดความสับสนได้ง่ายและด้วยเหตุผลที่ดี การตลาดออนไลน์ใช้เครื่องมือหลายอย่างเช่นเดียวกับ inbound marketing เช่น อีเมลและเนื้อหาออนไลน์ เป็นต้น ทั้งสองมีอยู่เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้มีแนวโน้มเป็นลูกค้าผ่านเส้นทางของผู้ซื้อและเปลี่ยนพวกเขาให้เป็นลูกค้า แต่ทั้ง 2 แนวทางมีมุมมองที่แตกต่างกันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องมือและเป้าหมาย

การตลาดออนไลน์จะพิจารณาว่าเครื่องมือแต่ละอย่างสามารถแปลงผู้มีแนวโน้มเป็นลูกค้าได้อย่างไร กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ของแบรนด์อาจใช้หลายแพลตฟอร์มหรือมุ่งเน้นความพยายามทั้งหมดของตนในแพลตฟอร์มเดียว

inbound marketingเป็นแนวคิดแบบองค์รวม โดยพิจารณาเป้าหมายก่อน จากนั้นจึงพิจารณาเครื่องมือที่มีอยู่เพื่อกำหนดว่าเครื่องมือใดจะเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากนั้นจึงพิจารณาขั้นตอนของกระบวนการขายที่ควรเกิดขึ้น

สิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องจำเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์และinbound marketing คือ ในฐานะมืออาชีพด้านการตลาด คุณไม่จำเป็นต้องเลือกระหว่าง 2 ข้อนี้ คือทางที่ดีท่านน่าจะทำงานทั้งสองอย่างร่วมกันให้ดีที่สุด