ความหมายของการตลาดออนไลน์

ตลาดออนไลน์

ตลาดออนไลน์

การตลาดออนไลน์คือการใช้ประโยชน์จากช่องทางบนเว็บเพื่อเผยแพร่ข้อความเกี่ยวกับแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบริษัทไปยังผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า วิธีการและเทคนิคที่ใช้สำหรับการตลาดออนไลน์ ได้แก่ อีเมล โซเชียลมีเดีย โฆษณาแบบรูปภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกค้นหา Google AdWords และอื่นๆ

วัตถุประสงค์ของการตลาดคือการเข้าถึงผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าผ่านช่องทางที่พวกเขาใช้เวลาอ่าน ค้นหา ช็อปปิ้ง และเข้าสังคมออนไลน์

การนำอินเทอร์เน็ตไปใช้อย่างแพร่หลายสำหรับธุรกิจและการใช้งานส่วนตัวได้สร้างช่องทางใหม่สำหรับการโฆษณาและการมีส่วนร่วมทางการตลาด รวมถึงช่องทางที่กล่าวถึงข้างต้น นอกจากนี้ยังมีประโยชน์และความท้าทายมากมายที่มีอยู่ในการตลาดออนไลน์ ซึ่งใช้สื่อดิจิทัลเป็นหลักในการดึงดูด มีส่วนร่วม และเปลี่ยนผู้เยี่ยมชมเสมือนเป็นลูกค้า

การตลาดออนไลน์แตกต่างจากการตลาดแบบเดิมๆ ซึ่งในอดีตได้รวมสื่อต่างๆ เช่น สิ่งพิมพ์ บิลบอร์ด โฆษณาทางโทรทัศน์และวิทยุ

ก่อนที่ช่องทางการตลาดออนไลน์จะเกิดขึ้น ค่าใช้จ่ายในการทำการตลาดผลิตภัณฑ์หรือบริการมักจะมีราคาแพงมาก และมักจะวัดได้ยาก นึกถึงแคมเปญโฆษณาทางทีวีระดับประเทศซึ่งวัดผ่านกลุ่มเป้าหมายของผู้บริโภคเพื่อกำหนดระดับการรับรู้ถึงแบรนด์ วิธีการเหล่านี้มักไม่เหมาะสำหรับการทดลองควบคุม

ทุกวันนี้ใครก็ตามที่มีธุรกิจออนไลน์ สามารถมีส่วนร่วมในการตลาดออนไลน์โดยการสร้างเว็บไซต์และสร้างแคมเปญการได้มาซึ่งลูกค้าโดยมีค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย ผลิตภัณฑ์และบริการด้านการตลาดเหล่านั้นยังมีความสามารถในการทดสอบด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อปรับแต่งประสิทธิภาพของแคมเปญและ ROI อย่างละเอียด

และด้วยอย่างยิ่งการแพร่กระจายของเชื้อโควิด19 ทำให้พ่อค้าแม่ค้าจึงต้องหันมาทำธุรกิจทางออนไลน์มากขึ้น