เครื่องมือที่ใช้ในการทำการตลาดออนไลน์

การตลาดออนไลน์

การตลาดออนไลน์

ประโยชน์หลักของการใช้ช่องทางออนไลน์เพื่อทำการตลาดธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์คือความสามารถในการวัดผลกระทบของช่องทางที่กำหนด รวมถึงวิธีที่ผู้เยี่ยมชมได้รับผ่านช่องทางต่างๆ ที่โต้ตอบกับเว็บไซต์หรือประสบการณ์หน้า Landing Page จากผู้เข้าชมที่แปลงเป็นลูกค้าที่ชำระเงิน การวิเคราะห์เพิ่มเติมสามารถทำได้เพื่อกำหนดว่าช่องทางใดมีประสิทธิภาพสูงสุดในการรับลูกค้าที่มีคุณค่า

การวิเคราะห์สำหรับประสบการณ์บนเว็บหรือแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สามารถช่วยระบุสิ่งต่อไปนี้

ช่องทางการตลาดออนไลน์ใดที่คุ้มค่าที่สุดในการหาลูกค้า โดยพิจารณาจากอัตราการแปลงของผู้เข้าชมไปยังลูกค้า และต้นทุนของผู้เข้าชมเหล่านั้น

ช่องทางใดมีประสิทธิภาพในการได้มาซึ่งและเพิ่มมูลค่าตลอดอายุการใช้งานให้กับลูกค้า เช่น การตลาดผ่านอีเมล ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการซื้อซ้ำให้กับลูกค้าก่อนหน้า

กลุ่มลูกค้ากลุ่มใดแสดงพฤติกรรมการมีส่วนร่วมที่แข็งแกร่งและมีศักยภาพในการขายต่อสูง เช่น ซอฟต์แวร์หรือแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ซึ่งคาดว่าจะขายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าที่มีส่วนร่วมสูง

เครื่องมือที่ใช้ในการตลาดออนไลน์ มีเครื่องมือมากมายที่สามารถใช้เพื่อสร้างและรักษาโปรแกรมการตลาดออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ:

การตลาดผ่านอีเมล, การตลาดบนโซเชียลมีเดีย, การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกค้นหา (SEO) ,โฆษณาแบบ display ,การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา (SEM) , กิจกรรมเสมือนจริงและการสัมมนาผ่านเว็บ, การทดสอบ A/B และการเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์,คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง, การตลาดวิดีโอ, การวิเคราะห์การตลาด, Marketing Automation, การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)

ระบบจัดการเนื้อหา (CMS), โฆษณาแบบจ่ายต่อคลิก (PPC), โฆษณา LinkedIn, Affiliate Marketting ซึ่งคนที่ต้องการเรียนรู้ศาสตร์ด้านนี้สามารถทดลองทำการตลาดได้หลากหลายวิธีมาก