ความหมายของการตลาดออนไลน์

การตลาดออนไลน์คือการใช้ประโยชน์จากช่องทางบนเว็บเพื่อเผยแพร่ข้อความเกี่ยวกับแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบริษัทไปยังผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า วิธีการและเทคนิคที่ใช้สำหรับการตลาดออนไลน์ ได้แก่ อีเมล โซเชียลมีเดีย โฆษณาแบบรูปภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกค้นหา Google AdWords และอื่นๆ วัตถุประสงค์ของการตลาดคือการเข้าถึงผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าผ่านช่องทางที่พวกเขาใช้เวลาอ่าน ค้นหา ช็อปปิ้ง และเข้าสังคมออนไลน์ การนำอินเทอร์เน็ตไปใช้อย่างแพร่หลายสำหรับธุรกิจและการใช้งานส่วนตัวได้สร้างช่องทางใหม่สำหรับการโฆษณาและการมีส่วนร่วมทางการตลาด รวมถึงช่องทางที่กล่าวถึงข้างต้น นอกจากนี้ยังมีประโยชน์และความท้าทายมากมายที่มีอยู่ในการตลาดออนไลน์ ซึ่งใช้สื่อดิจิทัลเป็นหลักในการดึงดูด มีส่วนร่วม และเปลี่ยนผู้เยี่ยมชมเสมือนเป็นลูกค้า การตลาดออนไลน์แตกต่างจากการตลาดแบบเดิมๆ ซึ่งในอดีตได้รวมสื่อต่างๆ เช่น สิ่งพิมพ์ บิลบอร์ด โฆษณาทางโทรทัศน์และวิทยุ ก่อนที่ช่องทางการตลาดออนไลน์จะเกิดขึ้น ค่าใช้จ่ายในการทำการตลาดผลิตภัณฑ์หรือบริการมักจะมีราคาแพงมาก และมักจะวัดได้ยาก นึกถึงแคมเปญโฆษณาทางทีวีระดับประเทศซึ่งวัดผ่านกลุ่มเป้าหมายของผู้บริโภคเพื่อกำหนดระดับการรับรู้ถึงแบรนด์ วิธีการเหล่านี้มักไม่เหมาะสำหรับการทดลองควบคุม ทุกวันนี้ใครก็ตามที่มีธุรกิจออนไลน์ สามารถมีส่วนร่วมในการตลาดออนไลน์โดยการสร้างเว็บไซต์และสร้างแคมเปญการได้มาซึ่งลูกค้าโดยมีค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย ผลิตภัณฑ์และบริการด้านการตลาดเหล่านั้นยังมีความสามารถในการทดสอบด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อปรับแต่งประสิทธิภาพของแคมเปญและ ROI อย่างละเอียด และด้วยอย่างยิ่งการแพร่กระจายของเชื้อโควิด19 ทำให้พ่อค้าแม่ค้าจึงต้องหันมาทำธุรกิจทางออนไลน์มากขึ้น

ความต่างของการตลาดออนไลน์กับ inbound marketing

interactive content กระตุ้นให้ลูกค้าดำเนินการ ท่ามกลางข้อได้เปรียบหลัก ระดับการแข่งขันที่ดีขึ้น ในสัญญาณรบกวนข้อมูล เนื้อหาดังกล่าวดึงดูดความสนใจ การวิเคราะห์ทางอารมณ์ ทิศทางหนึ่งของการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์คือการรับรู้และตีความอารมณ์ของมนุษย์และปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับพวกเขา ตัวอย่างเช่น โดยการติดตั้งป้ายโฆษณาแบบโต้ตอบด้วยกล้อง คุณสามารถวิเคราะห์ว่าผู้ชมกลุ่มใด (เพศ อายุ อารมณ์) ได้รับผลกระทบจากโฆษณานั้นๆ อย่างไรและกลุ่มใด การตลาดออนไลน์เป็นช่องทางการสื่อสารที่เป็นสากลกับลูกค้าและส่งเสริมธุรกิจ ด้วยเหตุนี้ คุณจึงสามารถเข้าถึงและบอกผู้ใช้หลายล้านคนเกี่ยวกับแบรนด์ได้ การตลาดออนไลน์และ inbound marketing นั้นหลายคนอาจเกิดความสับสนได้ง่ายและด้วยเหตุผลที่ดี การตลาดออนไลน์ใช้เครื่องมือหลายอย่างเช่นเดียวกับ inbound marketing เช่น อีเมลและเนื้อหาออนไลน์ เป็นต้น ทั้งสองมีอยู่เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้มีแนวโน้มเป็นลูกค้าผ่านเส้นทางของผู้ซื้อและเปลี่ยนพวกเขาให้เป็นลูกค้า แต่ทั้ง 2 แนวทางมีมุมมองที่แตกต่างกันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องมือและเป้าหมาย การตลาดออนไลน์จะพิจารณาว่าเครื่องมือแต่ละอย่างสามารถแปลงผู้มีแนวโน้มเป็นลูกค้าได้อย่างไร กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ของแบรนด์อาจใช้หลายแพลตฟอร์มหรือมุ่งเน้นความพยายามทั้งหมดของตนในแพลตฟอร์มเดียว inbound marketingเป็นแนวคิดแบบองค์รวม โดยพิจารณาเป้าหมายก่อน จากนั้นจึงพิจารณาเครื่องมือที่มีอยู่เพื่อกำหนดว่าเครื่องมือใดจะเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากนั้นจึงพิจารณาขั้นตอนของกระบวนการขายที่ควรเกิดขึ้น สิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องจำเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์และinbound marketing คือ ในฐานะมืออาชีพด้านการตลาด คุณไม่จำเป็นต้องเลือกระหว่าง 2 ข้อนี้ คือทางที่ดีท่านน่าจะทำงานทั้งสองอย่างร่วมกันให้ดีที่สุด